Behandling av personuppgifter omfattas av bestämmelserna i personuppgiftslagen (PuL), (1998:204). Syftet med personuppgiftslagen är att skydda privatpersoner mot kränkningar av deras personliga integritet när personuppgifter behandlas. Enligt PuL får personuppgifter behandlas endast under vissa förutsättningar. Genom att klicka i rutan samtycker du till att vi, Circle K, behandlar personuppgifter om dig. Du avgör själv om du vill lämna några uppgifter till oss. 

De personuppgifter som vi avser samla in och behandla är ditt namn, din e-postadress och ditt användarnamn på Instagram. Du kan själv välja om du vill lämna några uppgifter till oss eller inte och du väljer själv om du vill att ditt användarnamn på Instagram ska vara synligt för hemsidans besökare eller inte. 

Ändamålen med behandlingen av dina personuppgifter är i detta fall enbart för att kunna ta kontakt med dig angående omvägen du har laddat upp. Det kan till exempel handla om att vi vill säkerställa adressen till omvägen du skickat in. 

Uppgifterna kommer endast att behandlas av Circle K och de fåtal företag som vi har anlitat för att assistera oss i hanteringen av uppgifterna. Våra leverantörer hanterar endast uppgifterna på vårt uppdrag och enligt våra instruktioner, i enlighet med PuL samt i enlighet med det som framgår i denna text. Vi garanterar att dina personuppgifter hålls konfidentiella och inte används för andra ändamål än vad som angetts ovan. 

Circle K Sverige, Torkel Knutssonsgatan 24, Stockholm, 08-429 60 00, (org. nr. 556000-68349) är personuppgiftsansvarig enligt PuL för denna behandling av personuppgifter. Kontaktperson: Erik Karlsson.

Du har enligt 26 § PuL rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan skickad till oss på adressen ovan, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi sparat och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att enligt 28 § PuL begära rättelse av personuppgifter som vi behandlar om dig. Du kan också återkalla ditt samtycke. Då kommer vi inte att behandla ytterligare personuppgifter om dig än de vi redan har.

Sveriges Vackraste Omvägar är en sida skapad av Circle K Sverige. Det är ingen tävling, utan en sida för inspiration och tips om vackra platser värda en omväg. Genom att ladda upp din omväg godkänner du att Circle K Sverige får tillåtelse att använda allt bild- och textmaterial som har laddats upp via sidan utan ersättning. Du väljer själv om du vill ladda upp en omväg eller inte. Bild och text som har laddats upp kan komma att användas i marknadsföringssyfte av Circle K Sverige.